З 01.11.2019 року по теперішній час в готівковій або безготівковій формі Внески залучаються на таких умовах:

 

«Внесок №
Строк укладення договору від 1 до 12 місяців включно .
Спосіб виплати процентів - в кінці дії договору.
Без довнесення суми Внеску протягом дії договору і без можливості зняття частини суми
Внеску протягом дії договору.
Процентна ставка – 18% річних на строк укладання договору від 1 до 6 місяців включно.
Процентна ставка – 19% річних на строк укладання договору від 6 до 12 місяців включно.

 

Спілка залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки в яких зазначено:

1) назву документа;
2) назву, адресу та реквізити Спілки;
3) прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, яка отримує фінансові послуги, та її адресу;
4) найменування фінансової операції;
5) розмір фінансового активу в грошовому виразі, строки його внесення та умови взаєморозрахунків;
6) строк дії договору;
7) порядок зміни та припинення дії договору;
8) права та обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;
9) інші умови за згодою сторін;
10) підписи сторін.