З 01.11.2019 року видаються в готівковій або безготівковій формі наступні види кредиту:

 

«Мікрокредит »

Строк користування кредитом  -  до 3 місяців.

Режим сплати процентів і основної суми кредиту – в кінці дії договору.

Надається одноразовою сумою.

Цільове призначення - інші потреби.

Види забезпечення – порука, інші види забезпечення не заборонені законодавством.

Сума мікрокредиту – до 2000  грн,  процентна ставка 100% річних.

 

«Кредит 1»

Строк користування кредитом  від 3 до 12 місяців.

Режим сплати  основної суми кредиту  рівними частками, а процентів - на залишок заборгованості кредиту.

Надається одноразовою сумою.

Цільове призначення – споживчі кредити.

Види забезпечення – порука, інші види забезпечення не заборонені законодавством.

            Сума кредиту – до 20 000 грн, процентна ставка  55%(відсотка) річних, з яких:

         -  авансовий платіж у розмірі 5 %(відсотків) від суми наданого кредиту ;

         -  50% (відсотків) річних щомісячними платежами на залишок  суми кредиту.

 Порядок надання кредитів членам спілки


Кредит члену спілки надається на підставі заяви члена спілки та позитивного рішення кредитного комітету про надання такого кредиту, яке ухвалюється за умови відповідності члена спілки вимогам щодо отримання кредиту.
Основною умовою надання кредиту є очевидна спроможність повернути суму кредиту спілці та сплатити проценти за кредит у встановлений договором термін за рахунок власних джерел доходу або доходу поручителів.
Заява про надання споживчого кредиту розглядається за умови подання відповідних документів, що засвідчують наявні джерела доходу члена Спілки.

Усі рішення про надання кредитів ухвалюються на засіданнях кредитного комітету спілки та оформлюються протоколами.
Для проведення оцінки платоспроможності позичальник надає до кредитної спілки оригінали таких документів:

- паспорт або документ, що його замінює;
- довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру або реєстраційного номера облікової картки платника податків-фізичної особи;
- довідку про доходи (довідка про заробітну плату за останні 6 місяців, звіт суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи-платника єдиного податку за останні 2 квартали, декларація про доходи фізичної особи) — за наявності.

 

Примірні Договори кредитів , які є Додатками до Положення про фінансові послуги кредитної спілки «Разом до успіху», розміщені в розділі «Про спілку».