Кредитна спілка «Разом до успіху»

Дата створення: 09 вересня 2005 року

Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи: серія А00 № 144117 від 09.09.2005 року

Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: серія КС № 723 від 25.11.2005 року

Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме:

—    залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення - розпорядження №13 від 05.01.2016 року;

—    надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту - розпорядження №1231 від 20.04.2017 року.

 

Голова правління: Рябовол Ірина Валентинівна
Головний бухгалтер: Чумак Марина Валеріївна

Достовірність фінансової звітності підтверджена приватним підприємством Аудиторська фірма «Служба аудиту», яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1931, виданого Аудиторською палатою України 26.01.2001 року (рішення №98) та продовженого рішенням Аудиторської палати України від 29.10.2015 року №316/3, чинне до 29.10.2020 року

та Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ №0091 виданого розпорядженням Національної комісії, що здійснює  державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг віл 14.01.2014 року №49 та продовженого до 29.10.2020 року розпорядженням від 22.12.2015 року №3375

29.11.2012 року АФ «Служба аудиту» включена Аудиторською палатою України до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту.