Шановні члени кредитної спілки
«Разом до успіху».

 

 

    Повідомляємо , що юридична особа кредитна спілка «Разом до успіху» припиняє свою діяльність шляхом ліквідації , згідно рішення загальних зборів членів кредитної спілки «Разом до успіху» від 23.06.2020р.
    Призначена ліквідаційна комісія з двох людей, а саме:
    - голова ліквідаційної комісії кредитної спілки «Разом до успіху» Рябовол Ірина Валентинівна тел. 097 518 77 07
    - член ліквідаційної комісії кредитної спілки «Разом до успіху» Чумак Марина Валеріївна тел. 098 024 43 07
    Місцезнаходження ліквідаційної комісії на період ліквідації кредитної спілки офіс кредитної спілки «Разом до успіху» за адресою : 21021, Вінницька область, м.Вінниця, вул. 600-річчя, б.15. тел 0432 578538.
    Строк заявлення вимог кредиторів кредитної спілки «Разом до успіху» встановити 6 (шість) місяців з моменту оприлюднення повідомлення про ліквідацію юридичної особи на офіційному сайті.

 

 

Кредитна спілка «Разом до успіху»

Дата створення: 09 вересня 2005 року

Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи: серія А00 № 144117 від 09.09.2005 року

Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: серія КС № 723 від 25.11.2005 року

Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме:

—    залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення - розпорядження №13 від 05.01.2016 року;

—    надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту - розпорядження №1231 від 20.04.2017 року.

 

Голова правління: Рябовол Ірина Валентинівна
Головний бухгалтер: Чумак Марина Валеріївна

 

Достовірність фінансової звітності підтверджена товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ», яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4082, виданого Аудиторською палатою України 13.12.2007 року,  чинне до 27.07.2022 року.

 

Включена до реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, який веде Аудиторська палата України відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р. №2258-VIII (номер реєстрації 4082, дата реєстрації 19.10.2018 року).